อย่าเปรียบเทียบก้าวแรกของคุณ กับก้าวที่สิบของคนอื่น

วันนี้อยากมาให้กำลังใจเพื่อนๆ ที่อาจรู้สึกว่า ชีวิตยังไ […]